Aktualności
EUKLIDES
OWiUHM
TWiUHM
Stowarzyszenie

Informacja dla organizatorów i uczestników eliminacji okręgowych

XX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

1. Zawody okręgowe XX Turnieju WiUHM  odbywają się jednocześnie we wszystkich wyznaczonych okręgach w kraju w dniu 11 marca 2015 r. o godzinie 12.00.

2. Uczestnicy wraz z opiekunami powinni zgłosić się w miejscu przeprowadzania zawodów okręgowych najpóźniej o godz. 11.45.

3. Miejsca przeprowadzania zawodów okręgowych określa odrębny wykaz.

4. Zawody przeprowadza Komisja Okręgowa w ramach zadań określonych w Regulaminie Turnieju.

5. W skład Komisji Okręgowej wchodzi Dyrektor szkoły (w szczególnych przypadkach wicedyrektor) jako Przewodniczący oraz co najmniej dwóch przedstawicieli różnych szkół uczestniczących w eliminacjach jako członkowie. W zawodach okręgowych może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel Komitetu Głównego.

6. Zadania na zawody okręgowe dostarcza Komitet Główny.

7. Uczestnicy zajmują miejsca na sali (każdy przy osobnym stoliku) na podstawie losowania.

8. Czas trwania eliminacji okręgowych każdorazowo określa Komitet Główny.

9. Podczas rozwiązywania zadań (testów) uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz innych pomocy i materiałów pomocniczych.

10. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych jest niedopuszczalne.

11. Za prawidłowy przebieg zawodów i samodzielną pracę uczestników odpowiada Przewodniczący i członkowie Komisji Okręgowej.

12. W razie stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy oraz                      w przypadku zakłócania prawidłowego przebiegu zawodów może nastąpić dyskwalifikacja uczestnika na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Okręgowej.

13. Po zakończeniu eliminacji okręgowych rozwiązane testy zostają zapakowane, zabezpieczone  i przesłane do Komitetu Głównego.

14. Z przebiegu zawodów okręgowych sporządza się protokół i przesyła do Komitetu Głównego.

15. Lista uczestników, którzy zakwalifikują się do III etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zscku.konin.pl w dniu 29 marca 2015 r., a szczegółowe informacje o wynikach zostaną przesłane do wszystkich uczestniczących szkół.

16. Zawody finałowe Turnieju odbędą się w dniach 16 – 17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Koszalinie.

                   

ŻYCZYMY POWODZENIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU!

            KOMITET GŁÓWNY

              TURNIEJU WiUHM