Aktualności
EUKLIDES
OWiUHM
TWiUHM
Stowarzyszenie

XVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich dobiegł końca. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło ponad 2500 uczniów ze 101 szkół ekonomicznych i handlowych z całego kraju. W eliminacjach okręgowych wzięło udział 403 uczestników reprezentujących 97 szkół. W III etapie Turnieju czyli w zawodach centralnych uczestniczyło 61 zawodników z 43 szkół. Program Turnieju obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie tematu wiodącego i ogólnej problematyki ekonomicznej. W tym roku temat wiodący Turnieju brzmiał: „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie”. Cechą charakterystyczną Turnieju jest sprawdzian praktyczny z wykorzystaniem technik informatycznych i programów komputerowych.

W dniach 11 i 12 kwietnia br. przeprowadzono zawody centralne. Organizatorem w tym roku była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, która wraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie oraz Stowarzyszeniem Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy przygotowała tegoroczne rozgrywki finałowe. W pierwszym dniu odbywała się część praktyczna turnieju, w której uczestnicy wypełniali krótki test w języku polskim oraz w języku obcym oraz rozwiązywali zadanie z wykorzystaniem komputerów. Po eliminacjach finałowych uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzali Bazylikę i ważniejsze licheńskie obiekty. Po wycieczce młodzież pełna wrażeń wróciła do miejsca zakwaterowania na kolację oraz na zasłużony odpoczynek.

W drugim dniu zawodów w auli PWSZ w Koninie rozpoczęły się ostateczne rozgrywki finałowe z udziałem publiczności. Do ścisłego finału zakwalifikowano 10 najlepszych zawodników (lista w załączeniu). Finaliści odpowiadali najpierw na krótkie pytania i pytania problemowe. Wyłoniono 5 najlepszych uczestników, którzy walczyli o miejsca na podium. Zawodnicy odpowiadali na krótkie pytania i na pytania problemowe, rozwiązywali krzyżówki, anagramy oraz wykonywali różne zadania, korzystając z przedstawionych przez Komisję prezentacji.

Po zakończeniu zmagań finałowych Jury obradowało, natomiast publiczność obserwowała ciekawe występy artystyczne w wykonaniu studentów PWSZ.

Wyniki końcowe XVIII Turnieju WiUHM przedstawił przewodniczący Jury dr Marek Jagielski. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął Krzysztof Jasiński z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie. W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazał się Zespół Szkół Ekonomicznych z Poznania (lista laureatów menu - TWiUHM). Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez JM Rektora PWSZ w Koninie, Stowarzyszenie DiNTiASZ, konińskie banki i instytucje, Starostów w Kole Słupcy i Turku oraz przedsiębiorców i sponsorów turnieju. Trzem najlepszym wręczono stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie. Laureaci otrzymali dodatkowo różne upominki i pamiątki oraz dyplomy. Upominkami Stowarzyszenia DiNTiASZ uhonorowano również opiekunów trzech najlepszych laureatów. Wszyscy finaliści XVIII Turnieju WiUHM otrzymali zaświadczenia, które uprawniają do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na tytuł technika ekonomisty lub technika handlowca.

W uroczystej części finału uczestniczyli zaproszeni goście, przedsiębiorcy i sponsorzy (niestety zabrakło przedstawicieli władz miasta). Finał oprócz uczestników i opiekunów obserwowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci kierunku zarządzanie. Nad przebiegiem zawodów finałowych czuwał Komitet Główny Turnieju oraz Jury w składzie: przewodniczący - dr Marek Jagielski (pracownik naukowy PWSZ w Koninie), członkowie: dr Dariusz Stronka (pracownik naukowy PWSZ w Koninie), mgr Anna Chmura (wiceprezes Stowarzyszenia DiNTiASZ), mgr Janusz Gniewkowski (nauczyciel ZS CKU w Koninie), Izabela Cymańska-Kasprzyk (nauczyciel ZSE w Olsztynie) oraz sekretarz - mgr inż. Jan Wawrzyniak (wicedyrektor ZS CKU w Koninie).

Nadzór nad całością przedsięwzięcia i tegorocznego finału Turnieju pełniła mgr Maria Schulz – dyrektor ZS nr 2 w Szczecinku i Prezes Stowarzyszenia DiNTiASZ. Na zakończenie Pani Prezes pogratulowała finalistom i podziękowała organizatorom. Pani Prezes złożyła również podziękowanie dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie za wieloletnią współpracę i ciągłe zaangażowanie w organizację kolejnych edycji Turnieju. Podziękowanie odebrał Dyrektor ZS CKU Krzysztof Pachciarz.

Na zakończenie w imieniu Stowarzyszenia DiNTiASZ Pani Prezes Maria Schulz złożyła gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z okazji Jubileuszu 15 – lecia istnienia a na ręce Prorektora dr Jerzego Jasińskiego przekazała okolicznościowy upominek. Jan Wawrzyniak Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Turnieju