Aktualności
EUKLIDES
OWiUHM
TWiUHM
Stowarzyszenie

Konin, dn. 7 lutego 2013r.

Sz. P. Dyrektorzy Szkół,

Przewodniczący Komisji Szkolnych,

Uczestnicy XVIII Turnieju WiUH-M

K O M U N I K A T !!!

Uprzejmie informuję, że eliminacje okręgowe XVIII Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich odbędą się 14 marca 2013 r. (czwartek) w godz. 1200 – 1300. Komitet Główny Turnieju WiUHM podjął decyzję o zmianie terminu, biorąc pod uwagę prośby i sugestie wielu szkół uczestniczących w Olimpiadzie Przedsiębiorczości oraz w Konkursie Wiedzy z Rachunkowości i te same terminy eliminacji okręgowych. Za wprowadzenie zmiany terminu i ewentualne niedogodności z tym związane przepraszamy. Informacje bieżące o Turnieju oraz wykaz szkół przydzielonych do poszczególnych okręgów znajduje się na stronie internetowej: www.zscku.konin.pl

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

Komitetu Głównego

Turnieju WiUHM

dr Marek Jagielski