Aktualności
EUKLIDES
OWiUHM
TWiUHM
Stowarzyszenie

Kontakt:

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli
Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 63

85-090 Bydgoszcz

NIP: 967-00-54-505

tel. 94 37-402-46

Konto do rozliczeń ze Stowarzyszeniem

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek NRB: 55 8935 0009 1300 4888 2000 0010