Aktualności
EUKLIDES
OWiUHM
TWiUHM
Stowarzyszenie

TERMINARZ

IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 

1. Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie WiUHM (druk pdf - załącznik nr 1)(druk doc - załącznik nr 1) – do 11 paździenika 2019r.

2. Eliminacje szkolne - do 21 października 2019r.

3. Nadesłanie propozycji pytań i zadań - do 21 października 2019r.

4. Zgłoszenie uczestników do zawodów okręgowych (druk pdf – zał. nr 2A)(druk doc – zał. nr 2A), złożenie oświadczeń uczestników i opiekunów (druki – zał. nr 2B pdf, 2Bdoc i 2C pdf, 2C doc) oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ - do 29 października 2019r.

5. Zawody okręgowe – 14 listopada 2019r.

6. Ogłoszenie wyników zawodów okręgowych – do 29 listopada 2019r.

7. Potwierdzenie udziału w finale oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ – do 3 grudnia 2019r.

8. Zawody centralne – 12 i 13 grudnia 2019r.

O miejscu zawodów centralnych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu przeprowadzania eliminacji okręgowych.