Aktualności
EUKLIDES
OWiUHM
TWiUHM
Stowarzyszenie

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW OLIMPIADY

WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych (w skrócie dalej SDiNTiASZ) z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 63, 85-090 Bydgoszcz, tel. kontaktowy 94 3740246, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

-       organizacji i przeprowadzenia Olimpiady WiUHM,

-    informowania uczestników i opiekunów Olimpiady za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Olimpiadą,

-       promowania Olimpiady,

-       publikacji sprawozdań i informacji prasowych,

-       publikacji list laureatów i finalistów,

-       wydawanie nagród, dyplomów i zaświadczeń.

3. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:

-       imię (imiona) i nazwisko uczestnika,

-       data i miejsce urodzenia uczestnika,

-       nazwa i adres szkoły,

-       miasto i województwo.

-       informację o przebiegu kształcenia (klasa),

-       wyniki etapu okręgowego lub centralnego,

-       zdjęcia z etapu szkolnego, okręgowego lub centralnego

-       imię i nazwisko opiekuna.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w punkcie 3 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe, przez okres trwania Olimpiady, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.

6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO.

7. W związku z przetwarzaniem przez SDiNTiASZ, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

-       dostępu do treści danych osobowych,

-       sprostowania danych osobowych,

-       usunięcia danych osobowych,  

-       ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-       przenoszenia danych osobowych,  

-       żądania zaprzestania przetwarzania osobowych,

-       prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Jeżeli Pani/Pan wyraziła/ł zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Olimpiadzie WiUHM nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy występują przesłanki niezgodnego przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Olimpiadzie organizowanej przez Stowarzyszenie DiNTiASZ.

                                                                                                          Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                                   DiNTiASZ                                                                        

 Robert Jasek

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).