Aktualności
EUKLIDES
OWiUHM
TWiUHM
Stowarzyszenie

KOMUNIKAT

w sprawie organizacji

IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

1. Rozpoczyna się IV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W roku szkolnym 2018/2019 harmonogram Olimpiady jest tak skonstruowany, aby zawody centralne odbyły się w grudniu 2018r.

2. Program IV Olimpiady WiUHM obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym, który brzmi: „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy”

3. Najważniejsze terminy IV Olimpiady WiUHM - zgłoszenie udziału szkoły – do 5 października 2018r. - eliminacje szkolne – do 22 października 2018r. - zgłoszenia do zawodów okręgowych – do 29 października 2018r. - zawody okręgowe – 15 listopada 2018r. - finały (zawody centralne) – 13–14 grudnia 2018r.

4. Główni organizatorzy IV Olimpiady WiUHM: - Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Batorego w Koninie

5. Informator IV Olimpiady WiUHM, zawierający zasady organizacji i przeprowadzania Olimpiady oraz Regulamin i uszczegółowiony Program jest dostępny w menu OWiUHM (może wyświetlać się nieaktualna wersja informatora - aby pobrać aktualną wersję po wyswietleniu się pliku należy odświeżyć przeglądarkę - klawisz F5).

6. Od tej edycji Olimpiady zwolnienie z egzaminu w części teoretycznej dotyczyć będzie również uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy. 

Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego

Olimpiady WiUHM

mgr inż. Jan Wawrzyniak