Aktualności
OWiUHM
TWiUHM
Euklides
Stowarzyszenie

XVII Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich dobiegł końca.

W dniach 19 i 20 kwietnia br. przeprowadzono zawody centralne. Organizatorem zawodów finałowych w tym roku był Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie. Uczestnicy wraz z opiekunami zostali zakwaterowani w Hostelu „Olimp”. W pierwszym dniu uczestnicy przeszli do siedziby ZSE nr 1 przy ulicy Kapucyńskiej, gdzie o godz. 1430 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie zawodów (uroczyste otwarcie, przedstawienie regulaminu, przydział sal, informacja o podziale na grupy).

W godz. 1500 -1630 odbywała się część praktyczna turnieju, w której uczestnicy wypełniali krótki test w języku polskim oraz w języku angielskim lub niemieckim oraz rozwiązywali zadanie z wykorzystaniem komputerów. Następnie, w czasie gdy Komisja ustalona przez Komitet Główny Turnieju sprawdzała zadania, nauczyciele i opiekunowie rozmawiali na temat reformy szkolnictwa zawodowego, a młodzież zwiedzała piękne miasto Kraków. Przewodnikami poszczególnych grup byli nauczyciele Ekonomika. Po wycieczce młodzież pełna wrażeń wróciła do miejsca zakwaterowania.

W drugim dniu zawodów o godz. 930 w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości przy ulicy Kijowskiej rozpoczęły się ostateczne rozgrywki finałowe z udziałem publiczności. Po rozpoczęciu, powitaniu gości i oficjalnych przemówieniach przewodniczący Komitetu Głównego dr Marek Jagielski ogłosił wyniki części praktycznej. Do ścisłego finału zakwalifikowano 12 najlepszych zawodników (lista w załączeniu). Przewodniczący omówił krótko regulamin części finałowej, a następnie przystąpiono do I rundy, w której finaliści odpowiadali na krótkie pytania. Na podstawie wyników tej rundy wyłoniono 5 najlepszych uczestników, którzy w kolejnych rundach walczyli o miejsca na podium. Zawodnicy odpowiadali na krótkie pytania i na pytania problemowe oraz wykonywali różne zadania, korzystając z przedstawionych przez Komisję prezentacji. W przerwach miedzy poszczególnymi częściami finału publiczność zapoznała się z głównymi kierunkami kształcenia i osiągnięciami WSZiB. Pani Maria Schulz - Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych (głównego organizatora Turnieju) krótko scharakteryzowała działalność tej organizacji i określiła dalsze plany pracy.

Po zakończeniu zmagań finałowych Jury obradowało i ustalało ostateczne wyniki oraz przygotowywano dyplomy, a publiczność obserwowała prezentację multimedialną przygotowaną przez ZSE nr 1 w Krakowie i WSZiB.

Wyniki końcowe XVII Turnieju WiUHM przedstawił przewodniczący dr Marek Jagielski. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajęła Katarzyna Goyke z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku. W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazał się Zespół Szkół Ekonomicznych z Poznania. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie DiNTiASZ, dyrekcję ZSE nr 1, WSZiB, krakowskich przedsiębiorców i sponsorów turnieju. Trzem najlepszym wręczono również stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie. Zwyciężczyni Turnieju otrzymała zaproszenie dla dwóch osób na weekendowy pobyt w Hotelu „Piramida” w Tychach. Wszyscy finaliści otrzymali drobne upominki i pamiątki, dyplomy za uczestnictwo oraz zaświadczenia uprawniające do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Upominkami uhonorowano również opiekunów trzech najlepszych laureatów. W uroczystej części finału uczestniczyli zaproszeni goście, przedsiębiorcy i sponsorzy. Finał obserwowali również dyrektorzy ze szkół należących do Stowarzyszenia DiNTiASZ, którzy w dniach 18 – 20 kwietnia br. gościli w Krakowie w związku z konferencją szkoleniową zorganizowaną przez ZSE nr 2 (Os. Spółdzielcze 6) w ramach działalności w/w Stowarzyszenia. Nad przebiegiem zawodów finałowych czuwał Komitet Główny Turnieju w składzie: przewodniczący - dr Marek Jagielski (pracownik naukowy PWSZ w Koninie, członkowie – dr Roma Fimińska-Banaszyk (dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie), dr Miłosz Olejniczak (wykładowca PWSZ w Koninie i nauczyciel ZS CKU w Koninie) oraz sekretarz - mgr inż. Jan Wawrzyniak (wicedyrektor ZS CKU w Koninie). W pracach JURY uczestniczyły również mgr Anna Chmura – członek Zarządu Stowarzyszenia DiNTiASZ oraz mgr Henryka Engel – wicedyrektor ZS nr 3 w Kutnie. Nad całością zarówno Konferencji dla dyrektorów jak i finału Turnieju czuwała mgr Maria Schulz – dyrektor ZS nr 2 w Szczecinku i Prezes Stowarzyszenia. Na zakończenie Pani Prezes pogratulowała finalistom i podziękowała organizatorom oraz wręczyła kwiaty i drobne upominki.

Szczególne podziękowanie złożyła wszystkim zaangażowanym nauczycielom i pracownikom ZSE nr 1 w Krakowie, a w szczególności Pani Dyrektor Annie Gawinek-Pisarczyk i Pani Grażynie Polańskiej, która była odpowiedzialna organizacyjnie za całość imprezy.

Tegoroczny Turniej został zakończony. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło ponad 2600 uczniów z 97 szkół ekonomicznych i handlowych z całego kraju. W eliminacjach okręgowych wzięło udział 410 uczestników reprezentujących 93 szkoły. W III etapie Turnieju czyli w zawodach centralnych uczestniczyło 63 zawodników z 43 szkół. W ostatecznych rozgrywkach Jury wyłoniło 12 laureatów.

W następnym roku Turniej będzie obchodził 18 – te urodziny i jak stwierdził Pan Marek Jagielski – przewodniczący Komitetu Głównego – będzie szczególna okazja do świętowania. W roku 2013 - Patron naukowy Turnieju – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie obchodzi Jubileusz 15 – lecia istnienia i w ramach tego chce podjąć trud organizacji zawodów finałowych.

Jan Wawrzyniak

Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Turnieju