Aktualności
OWiUHM
TWiUHM
Euklides
Stowarzyszenie

fotka_01.jpgRealizując, wynikający ze statutu, obowiązek prezes Stowarzyszenia zwołał walne zgromadzenie członków. Tegoroczne spotkanie Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych odbyło się 20-21 października 2011r. Władze Stowarzyszenia zaprosił w mury swojej uczelni Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy doc. Krzysztof Sikora. Podczas oficjalnej części Walnego obecny był rektor uczelni prof. dr Kazimierz Marcinkiewicz, wicekurator kujawsko-pomorski pani Danuta Szymańska-Al Samarrai oraz dyrektor wydziału edukacji urzędu miasta Bydgoszczy pani Iwona Waszkiewicz.

fotka_12.jpgPodczas spotkania pani Prezes Maria Schulz przedstawiła zaproszonym gościom krótką historię Stowarzyszenia. Głos zabrał również Honorowy Prezes pan Zygmunt Grzesiak uzupełniając wypowiedź pani Prezes.

W trakcie spotkania zostały wręczone wyróżnienia i nagrody dla nauczycieli i dyrektorów, którzy w szczególny sposób zasłużyli się w działalności SDiNTiASZ w minionym roku szkolnym. Nagrodzeni zostali:

 

 • pan Janusz Tomas z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy,
 • pan Jerzy Cisewski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie,
 • pani Anna Chmura z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy,
 • pan Łukasz Frański z Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu
 • pan Mariusz Walkowiak z zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy,
 • pan Zbigniew Dyło z VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy,

Podziękowania otrzymały szkoły odpowiedzialne za organizację finałów Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich (Zespół Szkół Nr 2 w Szczecinku) oraz Konkursu Matematycznego Euklides (Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym).

W trakcie spotkania została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia kolejna szkoła - Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy. Ustalone zostały także terminy Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich, Konkursu Matematycznego Euklides oraz innych zadań Stowarzyszenia.

W drugim dniu spotkania odbyła się konferencja zorganizowana przez WSG w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Tematem Konferencji był "Autorytet Nauczyciela we Współczesnym Systemie Edukacji. W ramach konferencji głos zabrali m.in.:

 

fotka_22.jpg

 • dr Alicja Kozubowska (WSG Bydgoszcz) - "Sprzeczności w pracy współczesnego nauczyciela",
 • dr Marzena Sobczak - Michałowska (WSG Bydgoszcz) - "O autorytecie slow kilka...",
 • dr Michał Cichoradzki (WSG Bydgoszcz) - "Pojęcie autorytetu pedagogicznego w perspektywie socjologicznej",
 • mgr Marta Osiewalska i mgr Daria Wojtkiewicz (Zespół Szkół Samochodowych Bydgoszcz- "Prezentacja wyników badań sondażowych dotyczących autorytetu nauczyciela, przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego",
 • mgr Krzysztof Jankowski (Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) - "Autorytet wychowawcy w praktyce".
Konferencja odbyła się w auli Wyższej Szkoły gospodarki w Bydgoszczy.