Drukuj
Odsłony: 5569

Corocznie – od prawie dwudziestu lat - odbywa się Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W bieżącym roku szkolnym będzie to już XIX edycja tego Turnieju, a jego organizatorami są: Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczychi Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, która pełni patronat naukowy nad Turniejem oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

 

Przebieg i rezultaty dotychczasowych Turniejów pokazują ich duże znaczenie dla środowiska szkół ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim udział uczniów w zmaganiach turniejowych przyczynia się do pogłębienia ich wiedzy i rozwijania umiejętności. Ważne jest również duże zaangażowanie szkół oraz nauczycieli w przygotowanie młodzieży do uczestnictwa  w zawodach.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że – tak jak w poprzednich latach – również tegoroczna edycja Turnieju spotka się z szerokim zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkową zachętę do udziału w Turnieju stanowi fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w roku 2014 uczestnicy Turnieju (kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości) - uzyskując tytuł "Finalisty Turnieju" - są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy odpowiednio uczniów klas drugich oraz trzecichi czwartych).

Tak jak w ubiegłym roku, Program Turnieju, obejmuje wiedzę i umiejętnościw zakresie tematu wiodącego i problematyki ogólnej. Temat wiodący XIX Turnieju brzmi: „Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie”. Zakres problematyki ogólnej nie został zmieniony w stosunku do ubiegłego roku. Serdeczne zapraszamy zatem uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zaś w wymienionych zawodach, do udziału w XIX Turnieju Wiedzyi Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Regulamin Turnieju i inne informacje znajdują się na stronach internetowych: www.zscku.konin.pl  lub www.tworczeiaktywne.pl